Light Lift Spring е спирално увит конeц около иглата на ланцетната точка с острия връх. Меката версия на Light Lift Spring е спирално увит концец около канюлата на върха.

Конците се предлагат както в резорбируема, така и в постоянна версия.

Light Lift Spring запазва своята еластичност и форма след вмъкване и фиксира ефективно марионетни линии. Веднъж вкаран в кожата, Spring стимулира производството на колаген и генерира здрава, нова кожа.

LLSS
P(LA/CL) thread USP 2/0, EP 3, 440mm spirally wrapped around blunt tip needle 0.9x90mm, straight – 2pcs
P(LA/CL) thread USP 2/0, EP 3, 470mm spirally wrapped around blunt tip needle 1.1x100mm, straight – 2pcs
Removable needle attachment
In Pack:
Absorbable
Needle type: soft

Light Lift SPRING METHOD Soft

ЗАЯВЕТЕ ПЕРСОНАЛНА ОФЕРТА    ПРОДУКТИ
    ИСКАТЕ ЛИ ДА ОСТАНЕТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАС?